Rugăciunea lui Mihai Eminescu care a fost recitată chiar și de Papa Ioan Paul al II-lea

Rugăciunea lui Mihai Eminescu care a fost recitată chiar și de Papa Ioan Paul al II-lea

Eminescu a scris poate cea mai frumoasă rugăciune a tuturor timpurilor. Ea a fost atât de apreciată, încât a fost recitată chiar și de către Papa Ioan Paul al II-lea, la Vatican.

Mai jos aveți textul rugăciunii!
Noi ce din mila Sfântului
Facem umbră pământului,
Rugându-ne’ndurărilor,
Luceafărului mărilor.

Ascultă-a nostre plângeri,
Regina peste îngeri;
Din neguri te arată,
Lumină dulce, clară.

Loading...

O, Maică Preacurată
Și pururea Fecioară,Marie!

Crăiasă alegându-te,
Îngenunchem rugându-te:
Înalță-ne, ne mântuie
Din valul ce ne bântuie.

Fii scut de întărire
Și zid de mântuire.
Privirea-ți adorată
Asupră-ne coboară,

O, Maică Preacurată
Și pururea fecioară, Marie!

De ce sunt importante rugăciunile de mulțumire și când trebuie să le rostim!

Ne rugăm Domnului, primim ceea ce am cerut, dar oare câți dintre noi îi și mulțumim pentru ajutorul dat?

De câte ori am făcut rugăciunile de mulțumire, care, spun sfinții părinți că ar trebui să ne deschidă ochii dimineața și să ne călăuzească în orice moment al vieții?

Aflați cât de importantă e rugăciunea de mulțumire în rândurile de mai jos…
Se citește ori de câte ori simțim nevoia

Oricât de multe necazuri și probleme am avea, nu trebuie să uităm niciodată că Dumnezeu l-a dat pe Hristos, unicul său fiu să fie răstignit, pentru ca noi să facem un singur lucru: să-i mulțumim.

De asemenea, marii duhovnici ne învață ca oricât de mult ne-ar încerca viața, să încercăm să fim într-o permanentă stare de mulțumire. Pentru că, frumos a spus sfântul Antonie, „fiecare om să aibă în viaţa aceasta o cruce, adică o durere sufletească, pe care trebuie s-o poarte cu blândeţe, căci din laşitate şi nerăbdare nu iese nici un folos. Şi, de vreme ce şi drepţii au avut în viaţa aceasta multe necazuri, noi, păcătoşii, cu atât mai mult trebuie să le răbdăm pe toate”.

Rugăciunea de mulțumire se citește ori de câte ori simțim nevoia să mulțumim bunului Dumnezeu și Maicii Domnului pentru tot ce avem sau pentru ceva ce am dobândit.

Este bine ca atunci când simțim că Dumnezeu ne-a ajutat, să-i mulțumim cu multă credință și dragoste, pentru binefacerile primite.

Rugăciune adresată Mântuitorului
Una dintre cele mai puternice rugăciuni aduse Mântuitorului este următoarea:

„Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeule a toată milostivirea și îndurarea, Care ai nemăsurată milă, nespusă și neajunsă iubire de oameni, căzând acum către a Ta slavă, cu frică și cu cutremur, aduc Ție mulțumire pentru binefacerile de care m-ai învrednicit pe mine nevrednicul robul Tău. Te slăvesc, Te laud și Te cânt ca pe un Domn, Stăpân și Făcător de bine. Și iarăși căzând înaintea Ta, îți mulțumesc și cu smerenie mă rog nemăsuratei și negrăitei Tale milostiviri, ca și de acum înainte să-mi dăruiești faceri de bine, ca să sporesc în dragostea de Tine și de aproapele meu. Izbăvește-mă de tot răul și necazul. Dăruiește-mi liniște și mă învrednicește ca în toate zilele vieții mele totdeauna mulțumire să-Ți aduc și să grăiesc și să cânt cele preabune Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin”.

 

 

Lasă-ne un comentariu!
Loading...

Lasă un răspuns