Odată ce vei începe să rostești aceste rugăciuni, orice dorință va fi împlinită și răul te va ocoli

Odată ce vei începe să rostești aceste rugăciuni, orice dorință va fi împlinită și răul te va ocoli

Se spune că nu există persoană care să nu aibă dorințe. Mai mici sau mari, acestea se vor împlini dacă veți citi câteva rugăciuni. Totodată, rostirea lor te va feri de orice rău…

Iată despre ce este vorba.

Această rugăciune se spune de trei ori, în 9 zile de marți

Loading...

Pentru ca rugăciunea să aibă efectul dorit, trebuie să o rostiți de trei ori, în 9 zile de marți.

„Sfântă Maria, mă îndrept plin de încredere către Tine, cerându-ți ajutor! Cred cu tărie că mă vei asculta în necazul meu și mă vei sprijini când îmi este greu. Spre a-ți arăta recunoștința mea, îți făgăduiesc să fac cunoscută și altora această rugăciune. Te rog, cu umilință, să îmi aduci liniște în tristețea și durerile mele.

În numele negrăitei rugăciuni și bucurii care ți-a cuprins inima când ai oferit adăpost Mântuitorului lumii în casa ta din Betania, te implor, roagă-te pentru mine și familia mea ca să-l păstrăm pe Dumnezeu în inimă astfel încât să ne învrednicim a primi ajutor în nevoile noastre, mai ales în durerea care mă copleșește acum (se spune dorința).

Te implor, Ajutătoarea celor aflați în suferință, înfrânge orice greutăți precum ai înfrânt balaurul care șade la picioarele tale”.

Continuați cu rugăciunea „Tatăl nostru”,

„Tatăl nostru care ești în ceruri, Sfințească-se numele Tău, Vie împărația Ta, Facă-se voia Ta, Precum în cer așa și pre Pământ.

Pâinea noastră cea de toate zilele, Dă-ne-o nouă astăzi, Și ne iartă nouă greșalele noastre, Precum iertăm și noi greșiților noștri, Și nu ne duce pre noi în ispită, Ci ne izbăvește de cel rău.

Că a Ta este împărăția, slava și puterea, În numele Tătalui, al Fiului și al Sfântului Duh,

Amin!”.

Încheiați cu următoarea rugăciune:

„Bucură-te Marie, cea plină de har, Domnul este cu Tine! Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecului tău care a născut pe Mântuitorul sufletelor noastre, Iisus Hristos.

Sfântă Marie, Maică de Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoșii Acum și în ultimul ceas al nostru, Amin!

Slavă Tatălui, și Fiului, și Sfântului Duh, acum și pururea, și-n vecii vecilor,

Amin!”.

Lasă-ne un comentariu!
Loading...

Lasă un răspuns