Dacă Dumnezeu este bun de ce există atât rău în lume?

Dacă Dumnezeu este bun de ce există atât rău în lume?

Un om cuprins de suferinţe, înălţă cugetul către Dumnezeu şi zise:

— De ce sufăr atâta Doamne?!

Atunci auzi în cugetul său glasul lui Dumnezeu zicându-i:

Loading...

— Tu suferi, ca să se poată desprinde sufletul tău din tina aceasta. Dacă n-ai suferi, ai iubi tina (pământul) şi ai putrezi şi tu. Şi Eu nu vreau aceasta!

TU SUFERI CA SĂ DEPRINZI UMILINŢA. DE N-AR FI AŞA, TE-AI MÂNDRI ŞI PIERDUT AI FI PE VECIE. ŞI EU NU VREAU SĂ TE PIERD!
Tu suferi ca să preţuieşti şi să practici MILOSTENIA. De n-ai suferi, n-ai cunoaşte-o şi ai trăi o viaţă zadarnică. Şi Eu vreau să duci o viaţă plină de roade bune (fapte bune)!

Tu suferi ca să-ţi întăreşti CREDINŢA. Altfel ai fi leneş şi înclinat spre ispite. Şi Eu te vreau să priveghezi, ca să nu te pierd!

Tu suferi ca să te contopeşti cu Fiul Meu, Care este Mântuitorul tău, pe Care L-am trimis în lume pentru mântuirea tuturor celor ce-i vor păzi poruncile.

AŞA A GRĂIT DUMNEZEU ÎN CUGETUL OMULUI, IAR OMUL CARE SUFEREA A ZIS:
— Mă voi strădui, Doamne, să trec prin toate suferinţele mele împreună cu Tine.

Pr. Valeriu Dobrescu, ,,Istorioare moral-religioase’’, Editura Icona, Arad, 2016

CEREȚI BINECUVÂNTAREA DIVINĂ ȘI O VEȚI PRIMI!

Pentru a primi binecuvântarea divină, acest dar minunat, e nevoie de foarte multă pocăință și mai ales răbdare. De mare folos vă este, mai ales în perioada postului, să rostiți următoarea rugăciune. Veți vedea că poate face adevărate minuni.

SE CITEȘTE ÎN 7 ZILE DE MIERCURI
Rugăciunea se citește în 7 zile de miercuri, seara, după ce ați ținut post.

„Doamne, Dumnezeul meu, Împarate Ceresc, Mângâietorule, milostivește-Te de mine, robul Tău (se spune numele de botez)! Iartă-mi toate câte am greșit în această zi. Și lasă-Ți binecuvântarea divină să-mi mângâie creștetul. Păcatele cele de voie și cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din obiceiul cel rău și care sunt din voia mea cea slobodă și din lene. Ori de m-am jurat cu Numele Tău, ori de L-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât. Sau am clevetit pe cineva în mânia mea. Sau m-am mâniat, sau fără de vreme am adormit.

Sau vreun sarac a venit la mine și nu l-am miluit, sau pe fratele meu am scârbit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau m-am mâniat sau stând la rugăciune mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătire am cugetat, sau prea m-am săturat sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau ce nu se cade am grăit, sau de păcatul fratelui meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu-mi aduc aminte.

Miluiește-mă, Stăpâne pe mine, leneșul și nevrednicul robul Tău, ușurează-mă, izbăvește-mă ca un Bun și de oameni iubitor. În numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh.

Amin!”.

Lasă-ne un comentariu!
Loading...

Lasă un răspuns