Aveți necazuri? Rugăciunea la cuvioasa Parascheva face adevărate minuni

Aveți necazuri? Rugăciunea la cuvioasa Parascheva face adevărate minuni

Cinstită an de an pe data de 14 octombrie, cuvioasa Parascheva nu este sărbătorită doar de Biserica Ortodoxă Română, ci și de alte biserici de rit oriental.

Cunoscută ca sfânta patroană a Moldovei, cuvioasa Parascheva face minuni cu toți cei care au necazuri și se roagă neîncetat acesteia cu sufletul plin de speranță. Iată ce rugăciune trebuie să spuneți pentru a vă rezolva toate problemele.

VEȚI PRIMI RAPID AJUTOR
“Doamne Dumnezeul nostru, Tu, Cel ce ai zis și s-a făcut toată făptura, nu întoarce fața Ta de la noi păcătoșii ca să nu vină asupră-ne mânia cea groaznică și înfricoșătoare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre, ce în toată ziua, nenumărate, cu nesocotință le săvârșim. Noi suntem păcătoși, netrebnici și plini de răutate; iar Tu ești izvorul vieții și al milostivirii.

Loading...

Nu ne lăsa, Doamne! Nu trece rugăciunea noastră a păcătoșilor, nici ne răsplăti nouă după nelegiuirile noastre, ci pentru că nu suntem vrednici a câștiga milostivirea prin sârguința cea de toate zilele, dăruiește-ne-o Tu ca un îndurat mult-Milostiv.

Doamne, pentru rugăciunile Cuvioasei Maicii noastre Parascheva, dăruiește-ne nouă sănătate și viață ferită de toată răutatea și ne întărește cu Duhul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor, cu bucurie să slavim preasfânt numele Tău în veci.

Amin”.

RUGĂCIUNE PENTRU TĂMĂDUIRE CĂTRE SFÂNTUL PANTELIMON!

Cunoscut ca și doctorul fără de arginți, sfântul Pantelimon este sărbătorit cu mare cinste an de an pe ziua de 27 iulie. În această zi, cei bolnavi pot spune rugăciunea pentru tămăduire către sfântul Pantelimon, care le va fi de mare ajutor.

DE ZIUA SFÂNTULUI SE MĂNÂNCĂ PORUMB ȘI DOVLECEI
Potrivit tradiției, de ziua sfântului Pantelimon toată lumea trebuie să mănânce dovlecei și porumb pentru a sănătoasă pe toată perioada iernii. De asemenea, în ziua de 27 iulie se împart fructele, pentru ca acestea să nu facă viermi anul care vine. Se spune că cine lucrează în această zi e condamnat să se îmbolnăvească de ciumă și să aibă pagubă în familie.

IATĂ MAI JOS ȘI TEXTUL RUGĂCIUNII!
“O, Mare Mucenice și Tămăduitorule Pantelimon! Roagă-te lui Dumnezeu pentru noi și nu lăsa să rămână în noi bolile trupești și sufletești de care suferim. Vindecă bolile pricinuite de patimile și păcatele noastre.

Bolnavi suntem noi de lene, de slăbiciune trupească și sufletească – tămăduiește-ne pe noi, Sfinte Pantelimon.

Bolnavi suntem noi de dorințe și împătimire, de lucrurile trecătoare pământești – tămăduiește-ne pe noi, Sfinte Pantelimon.

Bolnavi suntem, o Sfinte Pantelimon …

Bolnavi suntem noi de uitare pentru lucrarea mântuirii, pentru păcatele, neputințele și pentru datoriile noastre – tămăduiește-ne pe noi, Sfinte Pantelimon.

Bolnavi suntem noi de ținerea în mintea noastra a răului, de mânie, de ură, de tulburare – tămăduiește-ne pe noi, Sfinte Pantelimon.

O, Tămăduitorule a Sfântului Athos și a întregii lumi! Bolnavi suntem noi de invidie, mândrie, îngâmfare, preamărire, de rând cu nemernicia și netrebnicia noastră – tămăduiește-ne pe noi, Sfinte Pantelimon.

Bolnavi suntem noi de multele și feluritele căderi în poftele trupului: în desfrânare, în mâncarea cea fără de sat, în nereținere, în desfătare – tămăduiește-ne pe noi, Sfinte Pantelimon.

Bolnavi suntem noi de prea mult somn, de prea multă vorbire, de vorbire deșartă și de cea săvârșită cu judecată – tămăduiește-ne pe noi, Sfinte Pantelimon.

O, Sfinte Pantelimon! Ne dor ochi noștri de privirile păcătoase …

Ne dor urechile noastre de auzul cuvintelor deșarte, a cuvintelor rele, defăimătoare.

Ne dor mâinile noastre neîntinse spre săvârșirea rugăciunii și spre fapta cea de milostenie – tămăduiește-ne pe noi, Sfinte Pantelimon.

Ne dor picioarele noastre nepornite grabnic spre Biserica Domnului, dar care ușor se îndreaptă spre căi rătăcite și spre locuințele acestei lumi – tămăduiește-ne pe noi, Sfinte Pantelimon.

Dar cel mai mult ne dor limba și buzele noastre de rostirea cuvintelor zadarnice, deșarte, urâte, de nerostirea cuvintelor de rugăciune, de laudă sau de rostirea acestora cu nepăsare, cu neluare aminte și fără de pricepere- tămăduiește-ne, o, Milostive!

Tot trupul nostru este bolnav:

Bolnava este mintea noastră și lipsită de înțelegere, înțelepciune și de cugetare.

Bolnavă este voința noastră, care se întoarce de la lucrurile sfinte și se îndreaptă spre lucruri păcătoase, dăunătoare nouă și neplăcute lui Dumnezeu.

Bolnava este închipuirea noastră, care nu dorește și nu este în măsură să conștientizeze atât moartea și suferința veșnică a păcătoșilor, cât și Fericirile

Împărăției Cerești, mânia Domnului, patimile lui Hristos pe cruce, răstignirea Lui. O, Sfinte Pantelimon, tămăduiește-ne.

Ne doare totul în noi.

În neputință este sufletul nostru cu toate puterile și priceperile lui.

În neputință este trupul nostru cu toate mădularele lui.

Tămăduiește-ne pe noi, Sfinte Pantelimon, Tămăduitorul cel fără de arginți, Doctorul cel mult iubitor și sluga Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Nu ne lăsa pe noi în urgia bolilor și neputințelor, ci tămăduiește-ne cu puterea Harului tău și vom lăuda Preasfânta Treime: pre Tatăl, pre Fiul și pre Sfântul Duh, pe

Preasfânta Născătoare de Dumnezeu care te trimite spre slujire bolnavilor și vom mulțumi harului tau purtător de vindecări în veci.

Amin”.

Lasă-ne un comentariu!
Loading...

Lasă un răspuns